Koti- ja sairaanhoito Serafiina yrityksenä
 

Toimintamme arvot nojaavat sosiaali- ja terveysministeriön laatimaan ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma oppaaseen, jonka lisäksi päivitämme säännöllisesti omanvalvonta suunnitelmaa, jolla takaamme toiminnan sujuvuuden ja hyvän laadun. Toiminnassamme tarkastelemme aina säännöllisesti asiakkaamme tyytyväisyyttä toimintaamme ja tämän avulla voimme täyttää asiakkaan toiveet ja korjata mahdolliset puutteet.

 

”Vanhustyö on ihmissuhde työtä, jossa yhdistyvät ihmisenä oleminen ja ammatillinen asiantuntijuus.Vanhustyön kaikissa vaiheissa on erityisen tärkeää tunnistaa asiakkaan voimavarat ja toimintakyky. Asiakkaan tarpeet, toiveet, tavat ja tottumukset sekä hänelle merkittävät jokapäiväiset asiat ovat lähtökohtana toiminnalle.”

Ota yhteyttä jo tänään ja pyydä tarjous... 
Kokonaisvaltaista kotihoitoa

 

Koti- ja sairaanhoito Serafiina tarjoaa palveluja asiakkaan kotiin pääsääntöisesti Kiimingin, Jäälin ja Oulun alueella. Teemme koti- ja sairaanhoito palveluja ammattitaidolla ja pitkäaikaisella kokemuksella erikoissairaanhoidosta ja kotihoidosta. Haluamme antaa oman panoksemme hyvään ja laadukkaaseen kotihoitoon, jotta asiakkaalla olisi mahdollista asua kotona. Jokainen asiakas on tärkeä ja jokaista asiakasta kunnioitetaan. Haluamme tarjota lämminhenkistä, sydämellistä ja kiireetöntä palvelua kotiin.

 

Näkemyksemme mukaan jokaisella ihmisellä on itsemääräämisoikeus ja jokaista palvelua tarvitsevaa hoidetaan hänen toivomallaan tavalla. Koemme, että tärkeintä on asiakkaan oma hyvinvointi ja mielekäs elämä kotona asuen. Myös omaishoitajien ja läheisten hyvinvointi ja jaksaminen on erittäin tärkeää. Näin onnistutaan hoitotyössä ja asiakkaan hyvinvoinnissa kokonaisvaltaisesti. Tarpeen mukaan asiakkaan ja omaisten kanssa keskustellaan avoimesti ja kartoitetaan ollaanko palveluihin tyytyväisiä ja onko palvelukokonaisuus riittävä. Koti- ja sairaanhoito Serafiina haluaa ottaa kaiken palautteen vastaan ja haluaa olla kehittämässä omalta osaltaan kaikenkattavaa asiakkaan hyvinvointia.

 

 

Johtoajatuksena toiminnalla on antaa kokonaisvaltaisesti asiakkaalle hyvä kokemus hänelle tarpeellisista palveluista. Hoito- ja palvelusuunnitelma toteutetaan yhdessä asiakkaan ja asiakkaan omaisten kanssa kaikenkattavasti. Asiakkaan omat toiveet, tavat ja tottumukset määräävät palvelun toteutumista. Palvelusuunnitelmaa voidaan muuttaa ja päivittää tarpeen mukaan. Tärkeimpänä arvonamme on asiakkaan kokonaisvaltainen tyytyväisyys palveluun. Toimintamme ohjautuu aina asiakkaan kokonaisvaltaisen tyytyväisyyden kautta.